Şirket Profili

Yüksek teknolojiyi kullanarak sunduğumuz katma değerli çözümlerimiz ile mühendislik ve taahhüt (EPC) alanında uluslararası marka bir şirket olmayı hedefliyoruz

Gizil Enerji olarak rafineri, petrokimya başta olmak üzere proses tesisleri, enerji santralleri, tank çiftlikleri, maden ve altyapı sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda mühendislik ve anahtar teslim çözümler sağlayarak ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza değer üretmek için gayretle çalışıyoruz. Kısa zamanda ciddi bir ivme ile büyüyen şirketimiz parlak ilerlemeler kaydetti ve Türkiye’nin önde gelen projelerinde yer almayı başarabilen bir şirket haline geldi.

2012 yılında kurulan Gizil Enerji, günümüzde fizibilite çalışması, temel ve detay mühendislik, tedarik, montaj, devreye alma ve bakımdan oluşan tüm proje yaşam döngüsünü kapsayan yetkinliklere sahiptir. Türkiye, Türkmenistan, Irak başta olmak üzere gerek ulusal gerekse uluslararası prestijli projelerde yer alabilmek başarısının en önemli göstergesidir.

Gizil Enerji geliştirdiği ve markası haline getirdiği “Virtual Plant 4.0” konsepti ile tüm tasarımları 3D (3 boyutlu) sistemlerle geliştirir ve bu sayede çeşitli disiplinlerin entegrasyonundan kaynaklanan olası problemleri ortadan kaldırır. Bu yaklaşım ile daha büyük bir katma değere sahip, daha yüksek doğrulukta bir sonuç elde edilerek imalat aşamasındaki olası sorunları tespit edilebilir.

Gizil Enerji’de tüm süreçler -şantiyeler de dahil olmak üzere- ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 ile birlikte sistematik ve verimli bir şekilde yönetilmektedir. Sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazlarından biri olan SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) kültürünü oluşturmak ve teşvik etmek için bu zamana harcanan çaba artarak devam edecektir. Hem ulusal hem de uluslararası SEÇ ile ilgili düzenlemelere kısa zamanda adapte olarak sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı ve müşterilerimiz tarafından tercih edilmeyi hedefliyoruz.

Sürekli değişen bu küresel ekonomide, Gizil Enerji olarak hedefimiz sadece ulusal değil aynı zamanda küresel rekabet gücü elde ederek kabiliyetlerimizi geliştirmek, müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte sürdürülebilir bir büyümeye katkıda bulunmaktır.