Maden

Ülkemiz doğal kaynaklar açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen madencilik sektörü halen beklenen düzeyde gelişme gösterememiştir. Bunun en önemli nedenleri arasında uluslararası piyasalarda rekabet edebilmemizi sağlayacak politikaların yeterince üretilememesi ve son yıllara damgasını vuran iş kazalarıdır. Madencilik sektörü, doğası gereği özellik arzeden ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş kollarından biridir. Mühendislik ve teknik bilginin bu kadar önemli olduğu Maden sektöründeki müşterilerimizin mekanik, borulama, elektrik ve otomasyon gibi farklı disiplinlerdeki ihtiyaçlarına tek noktadan çözüm sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Güvenlik tedbirlerinin en fazla önem kazandığı sektörlerden biri olan maden sektöründeki firmaların en çok ihtiyaç duyduğu ATEX sertifikalı Exproof Elektriksel Ürünler alanında da iş ortağımız Emerson Appleton Grup ile müşterilerimizin hem ürün hem de mühendislik ihtiyaçlarına cevap verebilmekteyiz.