Yüksek Fırın Projesi Detay Mühendislik

Demir çelik fabrikasında Yüksek Fırın Projesi için multi-disipliner detay mühendisliği ve tasarımı Gizil tarafından gerçekleştirilmiştir. Caesar II, Tekla Structures, SAP 2000 ve Pipe Flow Expert esas olarak kullanılan ana tasarım ve mühendislik yazılımları arasındadır. Proje kapsamında P&ID'ler, PFD'ler, Ekipman Listeleri, Ana Ekipmanlar için Hidrolik Analizler, Ekipman Veri Sayfaları, Teknik Şartnameler, Ekipman Yerleşim Planları, Malzeme Talepleri, BoQ'lar, Yapısal Hesaplamalar hazırlanmıştır.

Yer: Zonguldak/ Turkey
Projenin Süresi: Şubat 2020 - Aralık 2020
Kapsam: Multidisiplin
Kontrat Tipi: E
Sektör: Endüstri

İLGİLİ PROJELER