RAFİNERİ VAGON DOLUM İSTASYONU MÜHENDİSLİK VE TASARIMI

Proje rafineri tesisinde "Vagon Sahasına Vagon Dolum Sistemi Kurulması” işine ait temel ve detay mühendislik çalışmalarını kapsamaktadır. Proses, inşaat, çelik, mekanik, borulama, elektrik ve enstrümantasyon disiplinleri dahil multi-disipliner bir projedir. Mevcut tesis içine inşa edilen bu projedeki olası çakışmalar lazer tarama ve yer ölçme (survey) çalışmaları sayesinde önlenerek montaj için yüksek doğruluklu bir mühendislik yapılması sağlanmıştır.

Yer: Türkiye
Projenin Süresi: Nisan 2019 - Aralık 2019
Kapsam: Multidisiplin
Kontrat Tipi: E
Sektör: Rafineri ve Petrokimya

İLGİLİ PROJELER