Düşük Sıcaklıktaki Atık Isı Kaynaklarının AHT Sistemi ile Geri Kazanımı

AHT sistemi, enerji yoğun endüstriyel proseslerde düşük enerjili artık ısıyı geri kazanmayı ve yeniden değerlemeyi hedeflemektedir. Düşük sıcaklıktaki atık ısı akışlarını daha yüksek sıcaklık seviyelerinde ısı akışlarını işlemek için yükseltecek ve daha sonra bunları iç endüstriyel proseste kullanacak ve böylece endüstrinin birincil enerji tüketimini azaltacaktır. Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge ve Yenilik Programı kapsamında Türkiye’nin ana petrokimya endüstrisi olan Tüpraş tarafından geliştirilen proje Gizil Enerji'nin ana yükleniciliğinde EPC modeli ile hayata geçirilmiştir.

Yer: Izmit, Turkiye
Projenin Süresi: Kasım 2018 - Temmuz 2019
Kapsam: Multidisiplin
Kontrat Tipi: EPC
Sektör: Rafineri ve Petrokimya

İLGİLİ PROJELER