22 Tank Çiftliği Temel ve Detay Mühendislik

Çeşitli kimyasal ürünlerin depolanması amacıyla yapılan 22 tanktan oluşan tank çiftliğinin proses, inşaat, çelik, mekanik, borulama, elektrik ve otomasyon sistemlerinin tasarımı ve mühendisliği Gizil Enerji tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm disiplinleri içeren bu projenin kapsamı mühendislik hesaplamalarının yapılması, 2 boyutlu teknik resimlerin hazırlanması, akıllı 3 boyutlu modelleme, satınalma ve yapım şartnamelerinin hazırlanmasını içermektedir.

Yer: Kocaeli, Türkiye
Projenin Süresi: Eylül 2017 - Eylül 2018
Kapsam: Proses, İnşaat, Mekanik, Borulama, Elektrik, Otomasyon
Kontrat Tipi: E
Sektör: Tank Çiftlikleri

İLGİLİ PROJELER