Botaş Send-Out Kapasitesinin Arttırılması Projesi Elektrik ve Enstrüman İşleri

Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip projelerinden biri olan bu projenin elektrik ve enstrüman kapsamına ait satınalma, montaj ve devreye alma çalışmaları Gizil Enerji tarafından hayata geçirilmiştir. Kablo, kablo tavası, orta ve alçak gerilim pano, sayaç ölçüm sistemi, topraklama, aydınlatma, yıldırımdan korunma, yangın algılama başta olmak üzere çok çeşitli iş kapsamlarının olduğu proje LNG sektörel deneyimimiz adına kritik öneme sahiptir.
Yer: Tekirdağ, Türkiye
Projenin Süresi: Mayıs, 2017 – Mayıs, 2018
Kapsam: EIC
Kontrat Tipi: PC
Sektör: Tank Çiftlikleri

İLGİLİ PROJELER