Argaz Seveso II P&ID ve PFD Çalışmaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilen ruhsatla 1990 yılında kurulan LPG’nin üretimi, temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz ve ürünlerin temini ile satışını kapsayan tüm süreçleri gerçekleştiren sayılı LPG şirketlerinden olan Argaz’ın tesislerinin Seveso II Projesi kapsamındaki P&ID ve PFD çalışmaları Gizil Enerji tarafından hazırlanmaktadır.

Yer: Tekirdağ, Batman, Osmaniye
Projenin Süresi: Mayıs 2016 - Haziran 2016
Kapsam: Mekanik, Borulama, Otomasyon
Kontrat Tipi: E
Sektör: Tank Çiftlikleri

İLGİLİ PROJELER