İŞ ORTAKLARI

Alanında dünya lideri teknoloji ve hizmet üreticisi stratejik iş ortaklarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek iş ortakları ekosistemimizi güçlendiriyoruz.

Axens

 Web Site

Axens, petrol ve biyokütlenin daha temiz yakıtlara dönüştürülmesi, temel petrokimyasal ara maddelerin üretimi ve saflaştırılması ile gaz işleme ve dönüştürme seçenekleri için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunan dünya çapında bir gruptur. Gizil Enerji Axens Katalist grubunun Türkiye'deki iş ortağıdır.

Katalizör portföyü rafinaj ve petrokimya endüstrilerine odaklanan geniş bir uygulama yelpazesini kapsar: hidrojenleme, hidro-işlem, hidrokraks, izomerizasyon, yeniden biçimlendirme, oligomerizasyon, tatlandırıcı, kükürt geri kazanımı ve özel katalizörler. Sektörler:

 • Rafineri
 • Petrokimya
 • Gazlar
 • Alternatif Yakıtlar
 • Su

GE Digital

 Web Site

GE Digital Endüstriyel İnternet için lider bir yazılım şirketidir.

Gizil Enerji, GE Digital'in iş ortağı olarak GE tarafından endüstriyel makinelerden veri toplama, analiz etme, varlık performans yönetimi, servis işlemlerini dijital ortama aktarma konularında geliştirilen yazılımların müşterilerin süreçlerine göre uyarlanmasından sorumludur.

Dijitalleştirme kapsamında ele alınan konular:

 • Predix Varlık Performans Yönetimi
 • Dijital İkiz
 • Predix HMI / SCADA

ServiceMax

 Web Site

ServiceMax, Saha Servis Yönetimi, Varlık Servis Yönetimi ve Zinc Gerçek Zamanlı İletişimi içeren yazılım portföyüne sahip olan servisin gerçekleştirilmesi süreçlerinde küresel pazar lideridir. ServiceMax, saha hizmetleri yürüten endüstriyel tesisler, OEM'ler, operatörler ve 3. taraf hizmet sağlayıcıları için karmaşık, ekipman merkezli hizmet yürütme verimliliğini artıran bulut tabanlı bir yazılım platformu sunar.

ServiceMax'ın Türkiye'deki bir çözüm ortağı olan Gizil Enerji, müşterilerin süreçlerine göre yazılım lisans satışlarından ve ugulamasından sorumludur.

Portföy bileşenleri:

 • Saha Servis Yönetimi
 • Varlık Hizmet Yönetimi
 • Zinc Gerçek Zamanlı İletişim

nVent Raychem

 Web Site

Gizil Enerji olarak Endüstriyel Isıtma alanında lider teknoloji firması Pentair (Raychem)’ın distribütörü ve yüklenici iş ortağı olarak anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

 • EHT Tasarımı
 • Elektrik Yük Listeleri
 • Tek Hat Şeması
 • Ekipman Yerleşim Planları
 • EHT İzometrikleri
 • Enstrüman Hook Up Diyagramları
 • Panel Yerleşim Planları
 • Panel Şematik ve Kablolama
 • Kablo Güzergahları
 • Ürün Temini
 • Montaj
 • Devreye Alma

Petroval

 Web Site

Petroval 1990'dan beri ilk katalist yükleme makinası olan DENSICAT® ile katalist yükleme hizmetleri sunmaktadır. Yılda 40.000 tondan fazla katalizör yüklenen, endüstride yaygın olarak kullanılan en etkili yoğun yükleme teknolojisinin sahibi olan Petroval ile iş ortaklığımız 2017 yılında başlamıştır.

Rafineri ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren Petroval’in portföy bileşenleri:

 • Catalyst Service
 • Thermal Activity
 • Tube Inserts

Mercomp

 Web Site

Endüstriyel tesislerde yoğun olarak kullanılan transmitter, basınç göstergeleri, vb. enstrümanlar kış dönemindeki soğuk hava şartlarından zarar görebilmektedir. Gizil Enerji olarak Türkiye'de temsilciliğini yaptığımız Polonya menşeili Mercomp Plock, söz konusu sektörlerdeki başarılı uygulamaları ile kendisini ispat etmiş uluslararası bir firmadır.

Referanslarından bazıları:

 • Azot Grodno (Belarus),
 • GK Turkmengaz (Türkmenistan),
 • Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japonya),
 • Technip (İtalya)
 • Tüpraş (Türkiye)

NCD Group

 Web Site

Yaylı Mesnetler (Pipe Supports) alanında İtalyan menşeili NCD Group ile gerçekleştirmiş olduğumuz stratejik iş birliği kapsamında sadece Türkiye pazarında değil faaliyet gösterdiğimiz Irak ve Türkmenistan pazarlarında da NCD Group’un tek yetkili temsilciliğini yapmaktayız. Referans listesinde detayını görebileceğiniz proje deneyiminden öne çıkanlar:

 • Foster Wheeler tarafından dünyanın birçok ülkesindeki rafineri projesinde,
 • Technip tarafından Katar, İran, İtalya gibi ülkelerdeki rafineri ve petrokimya tesisi projelerinde,
 • Ansaldo tarafından Türkiye’de Yeni Elektrik Çevrimiçi Doğalgaz Projesi’nde,
 • Snamprogetti tarafından çok sayıda rafineri ve petrokimya tesisi projesinde