İnsan Kaynakları Politikamız

Neden Gizil Enerji?

Gerçek sanayileşmenin fabrikalar kuran fabrikalara sahip olmak ile sağlanacağı felsefesini benimseyen Gizil Enerji sunduğu multi-disipliner mühendislik çözümleri ile sektöründe fark yaratmaktadır. Ülkemizde bilginin ve teknolojinin geliştirilerek mühendislik ihracatının arttırılması misyonu ile hareket eden şirketimiz bu alanda bir okul olarak anılmayı hedeflemektedir. Tüm bunlar gerek kariyerinin başındaki genç mühendis ve teknisyenler gerekse multi-disipliner çözümler gerektiren zorlu projelerde görev almak isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar getirmektedir.

İşe Alım Süreci

Gizil Enerji’nin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yapılan insan kaynakları planlaması sonucu oluşan açık pozisyonlar şirketimizin web sitesinde yayınlanır. Yapılan başvurular eğitim geçmişi, mesleki yaş ve tecrübe, yabancı dil bilgisi gibi kriterler dikkate alınarak ön bir değerlendirme sürecinden geçirilir. Bu aşamayı olumlu geçen adaylar ile ön mülakat ve ardından yetkinlik bazlı mülakat yapılarak aranan pozisyona ve aynı zamanda Gizil Enerji yetkinliklerine uygunluğu değerlendirilir. Uygun bulunan adaylar için gerçekleştirilen referans kontrolü sürecinin ardından teklif sunularak ekibimizin bir parçası olma yolunda ilk adım atılır.

Eğitim ve Gelişim

Ülkemizde bilginin ve teknolojinin geliştirilerek mühendislik ihracatının arttırılması misyonu ile hareket eden şirketimiz bu alanda bir okul olarak anılmayı hedeflemektedir. Bu hedefini gerçekleştirmenin sürekli öğrenmeden geçtiğinin bilincinde olan şirketimiz gençliğin dinamizmi ve motivasyonu ile uluslararası şirketlerde görev almış deneyimli profesyonelleri bir araya getirerek bilginin ve tecrübenin paylaşılması için çalışmaktadır. Bu şekilde sağlanan iş-başı eğitimlerinin yanısıra yapılan teknoloji yatırımlarına ve kurumsal yönetim ihtiyaçlarına bağlı olarak teknik eğitimler yıllık eğitim planlarına dahil edilmektedir.

Performans Yönetim Sistemi

Şirket stratejilerimiz doğrultusunda belirlenen hedeflerimizin tüm organizasyonumuza yaygınlaştırılması, kişisel performanslarımızın ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve bu sayede vizyonumuza ulaşmamızı sağlayacak Performans Yönetim Sistemi’ne 2018 yılı itibari ile geçilmiştir. Uyguladığımız performans yönetimi sistemi ile yıllık şirket hedeflerinin yayılımı sonrası kişisel hedef kartları oluşturularak ve yılda 2 defa olmak üzere karşılıklı değerlendirilir ve iyileştirici önlemler planlanır. Ayrıca performans sonuçları gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde etkin bir role sahiptir.