Sektöre Örnek Olacak Bir Uygulama: ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

Şirketimiz kuruluşlara proaktif bir Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi uygulama ve sürdürme konusunda yardımcı olma amacıyla tasarlanan, yasal uyum odaklı ve etik iş kültürünü teşvik eden ISO 37001 standardının 2019 Ocak ayında başlatılan altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Danışmanlığını Reanda Türkiye’nin yaptığı ve Reanda Türkiye Etik Grubu Başkanı ve aynı zamanda TEİD (Türkiye Etik ve İtibar Derneği) Kurucu Genel Sekreteri Tayfun Zaman tarafından yönetilen proje sonunda Gizil Enerji sektöründe önemli bir ilke daha imza atmış olacak.

Gizil Enerji’nin sahip olacağı ISO 37001 (Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi) altyapısı sayesinde rüşvetin yasaklanması, önlenmesi, tespit edilmesi ve raporlanması sağlanarak, uluslararası en iyi bilinirler çerçevesinde bir sistem kurulmuş olacaktır.

Sektöre Örnek Olacak Bir Uygulama: ISO 37001 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi