Satınalma

Gizil Enerji olarak Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarımız kapsamında uluslararası standartlara uygun olarak oluşturduğumuz sistematik satınalma yaklaşımımız ile müşterilerimize maliyet ve rekabet avantajı kazandırmayı amaçlıyoruz.

Temel ve Detay Mühendislik süreçlerimiz sonunda belirlediğimiz ürün ve hizmetlerin sistematik bir süreç dahilinde temin edilmesi proje yaşam döngüsü boyunca en önemli adımlardan biridir. Maliyet, teknik spesifikasyonlara uyum ve güvenlik kriterlerini baz alarak en optimum ürün ve hizmetin bulunması teknik bilgi birikiminin yanısıra ilgili uzmanlığa sahip ulusal ve uluslararası firmalara kısa sürede ulaşabilmeyi gerektirmektedir. Şu ana kadar edindiğimiz proje deneyimi sayesinde sahip olduğumuz piyasa bilgisi ve iletişim ağı ile optimum çözümler sağlıyoruz. Sistematik satınalma yönetimi yaklaşımımızın temel taşları:

  • İhale Davetleri için teknik şartnamelerin hazırlanması
  • Uygun tedarikçiler için pazar araştırması ve/veya mevcut veri tabanı üzerinden seçilmesi
  • Teklif taleplerinin gönderilmesi
  • Maliyet karşılaştırma çalışmaları ve gelen tekliflerin eş baza getirilmesi
  • İhale değerlendirme raporunun hazırlanması
  • Revize teklifler doğrultusunda ihale değerlendirme raporunun finalize edilmesi
  • Siparişlerin kesinleştirilmesi ve sipariş takibi