Ön Mühendislik ve Tasarım

Ön mühendislik ve tasarım (FEED) projenin teknik gereksinimlerini belirlemenize ve proje maliyetini tahmin etmenize yardımcı olan bir mühendislik tasarım yaklaşımıdır. FEED projenin yürütülmesi sırasında önemli değişiklikleri önlemek için tüm olası riskleri değerlendirmede yardımcı olur. Gizil Enerji sahip olduğu multi-disipliner mühendislik kabiliyeti ve birikimleri sayesinde en az sapmalar ile etkili maliyet tahminleri sağlamakta geniş bir deneyime sahiptir. Bu kapsamda sunulan hizmetler:

 • Proses Spesifikasyonları
 • Süreç Akış Diyagramı (PFD)
 • Borulama ve Enstrüman Diyagramı (P&ID)
 • Tesis Yerleşim Planı
 • Ekipman Yerleşim Planı
 • Tesis 3D Modelleme
 • Malzeme Listesi(MTO)
 • Tehlike ve İşletebilirlik Çalışması (HAZOP)
 • Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)
 • Niceliksel Risk Değerlendirmesi (QRA)
 • Maliyet Tahmini
 • Proje Yürütme Planı